Locaties en teeltfaciliteiten

Onze hoofdlocatie Bleiswijk
Bezoekadres

Irisweg 1, 2665 MS Bleiswijk

Oppervlakte

120.000 m2

Teelt

groenteplanten, pot­planten, snack­groente, trays, ver­leng­de opkweek snij­gerbera‚Äôs

Overige activiteiten

ruimteverhuur, administratie, logis­tiek cen­trum, hoofd­kantoor

Voorzieningen

koelcellen, laaddocks, zaailijnen, uitrij­wagens, uitzet­wagens, eb- vloed­vloeren, zuivere CO2, ent­facili­tei­ten, vol­auto­mati­sche fust ont­smetter, 3x 3D-camera­sorteer­lijn, assimi­latie­belich­ting 6.000 lux, vloer­ver­war­ming, energie­doeken, water­ontsmet­ting door UV en aan­slui­ting AquaReuse

Locaties en teeltfaciliteiten, Plantenkwekerij Van der Lugt B.V.