Komkommers

Plantenkwekerij Van der Lugt is dé specialist in het op­kwe­ken van komkommer­planten. Af­hanke­lijk van de klant­wensen, plant­type, type pot, periode en ras wordt de plant­leef­tijd vast­gesteld. Vervolgens gaan onze teelt­specia­lis­ten hier­mee aan de slag.

Gedurende het jaar kennen we een 3-tal opkweek­perioden. Hier­onder ziet u een kor­te beschrij­ving van de ken­mer­ken van deze perioden:

Winterteelt

Afgekweekte plant
Niet-uitgezette plant

Zomerteelt

Afgekweekte plant
Getopte plant

Herfstteelt

Afgekweekte plant
Getopte plant
Komkommers, plantenkwekerij Van der Lugt B.V.