Disclaimer


COPYRIGHT

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan vallen onder het copyright van Plantenkwekerij Van der Lugt. Alle informatie op deze site mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of gekopieerd worden, tenzij voorafgaande toestemming van Plantenkwekerij Van der Lugt.


MERKEN

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Plantenkwekerij Van der Lugt, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Plantenkwekerij Van der Lugt is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.


AANSPRAKELIJKHEID

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Plantenkwekerij Van der Lugt niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Plantenkwekerij Van der Lugt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.


INFORMATIE VAN DERDEN

Het is mogelijk dat Plantenkwekerij Van der Lugt een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, deze link is evenwel puur informatief en Plantenkwekerij Van der Lugt is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.


TOEGANKELIJKHEID

Plantenkwekerij Van der Lugt behoudt zich het recht voor de terbeschikkingstelling van de informatie op deze website te beƫindigen of de toegang daartoe te beperken.