AquaReuse

Al sinds het prille begin is Plantenkwekerij Van der Lugt nauw betrokken bij de realisatie van AquaReuse. Een duurzaam water zuiveringsconcept waarbij het afvalwater van een cluster tuinbouwbedrijven wordt gezuiverd en vervolgens wordt hergebruikt. Een oplossing voor het toekomstig dreigend watertekort bij tuinbouwbedrijven. Het voorkomt tevens de brijn problematiek doordat er geen water ontrokken wordt aan de bodem. Verder verlaagt het de maatschappelijke kosten van zuivering bij water zuivering installaties. Lees verder.
Van der Lugt streeft naar emissieloos telen in 2018.

Zonnepanelen

Op het dak van onze verwerkingshallen zijn 1260 zonnepanelen geplaatst met een totaalvermogen van 327.600 Watt. Bij elkaar goed voor een jaaropbrengst van 311.220 kWh. (goed voor ruim 75 huishoudens) Het bijzondere aan dit project is dat iedere 2 panelen d.m.v. een Power Optimizer worden geoptimaliseerd en gemonitoord. Hierdoor wordt optimaal rendement uit de panelen gehaald. Met de panelen kunnen wij een flink deel van het bedrijf voorzien van groene energie, en hiermee maken wij een grote stap in het reduceren van onze carbon foodprint. 

Lerend Werken

Het managementteam benadrukt dat het van belang is om het werkplezier van medewerkers te vergroten. Om dit te bereiken is het project Werkend Leren opgestart. Centraal bij de aanpak van Werkend leren staat dat alle medewerkers (en dus alle kennis) worden betrokken bij een proces tot het benoemen van verbeterpunten. Hierbij houden we systematisch de stappen van ieder proces tegen het licht. Hoe lang duurt de stap? Is die stap echt nodig, voegt het waarde toe? Hoe vaak gaat het in één keer goed? Welke verspillingen treffen we aan? Welke kennis en kunde van onze medewerkers kunnen we nog meer inzetten? Op deze manier formuleren de medewerkers zelf voorstellen hoe de genoemde processen efficiënter kunnen, met minder fouten kunnen verlopen en zorgen de medewerkers voor een kwalitatief beter product en goede aansluiting op de volgende schakel in het bedrijf. We streven naar de wow-factor.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door ESF. Wij doen dit als organisatie met een duidelijk doel voor ogen, namelijk dat u als klant ook de wow-factor ervaart wanneer onze producten bij u worden afgeleverd.

Elektrisch rijden

 Op ons parkeerterrein zijn een 5 tal parkeerplaatsen voorzien van oplaadpunten voor elektrische auto's. Bezoekers die rijden in elektrische auto's of hybride plugin voertuigen kunnen gedurende hun bezoek aan ons bedrijf hun auto opladen.