MASTERING

CONDITIONS


Planten­kwe­kerij Van der Lugt bv is sinds 1920 ge­spe­cia­li­seerd in de op­kweek en door­kweek van jon­ge groente­planten voor Neder­land­se en Euro­pe­se groen­te­kwekers en re­tai­lers. Vanuit een hyper­mo­dern en op 120.000 m2 vloer be­heer­sen wij groei­con­di­ties via voort­du­ren­de kwa­li­teits­con­tro­les, trans­pa­ran­te data­ver­strek­king en in­zich­te­lijke processen.

120.000
m2
26
klimaatzones
64/128
intern/externe medewerkers
.

MISSIE & VISIEAccountability is ons kernwoord. In alle aspecten van ons bestaan geven wij tij­dig de voort­gangs­infor­matie die klan­ten in staat stelt te excel­leren met onze plan­ten. Wij gelo­ven in voor­spel­baar­heid, transpa­rantie en contro­leer­bare open­heid. Onze moder­ne proto­collen en syste­men helpen daarbij.

Zo blijven wij kop­lopers in het professio­neel opkwe­ken, enten, bewor­telen, door- en af­kwe­ken van uw plan­ten. Betrouw­baar­heid, inte­griteit, nuchter­heid en betrok­ken­heid zijn daar­bij cen­tra­le waarden.

Wij leveren planten met een optimale groei- of vrucht­potentie con­form heldere specifi­caties en verwach­tingen. Maat­werk dus. U weet wat u krijgt om vanuit uw eigen professie verder te handelen richting ‘n optimale opbrengst.


MANAGEMENTTEAMDIRECTEUR ALGEMEEN

Jos Stoit

T: +31(0)10 503 3046

mail

DIRECTEUR OPERATIONEEL

Bert van der Lugt

T: +31(0)10 503 3042

mail

MANAGER PRODUCTIE

Arie van der Lugt

T: +31(0)10 503 3041

mail

MANAGER TEELT

Pieter van Dijk

T: +31(0)10 503 3046

mail

MANAGER VERKOOP

Dino Immerzeel

T: +31(0)10 503 3039

mail
311.220
KWh opbrengst zonnepanelen per jaar
1.260
Zonnepanelen op VDL bedrijfsgebouwen
147.000
Ltrs waterzuivering/hergebruik per jaar

OVER ONS

Plantenkwekerij Van der Lugt is sinds 1920 gespeciali­seerd in de op­kweek van jonge groente­planten. Sinds 2005 zijn we op onze hui­dige loca­tie in Bleiswijk gestart met een modern opkweek­bedrijf van circa 13 hectare.

Wij kweken jonge komkommer-, tomaten-, paprika-, aubergine en meloenen­planten in grond­pot, steenwol­pot, perlite­pot of tray. Van der Lugt is dé specia­list in Neder­land wat betreft de opkweek van ‘warme groente­planten’. Van oudsher zijn wij specialisten in enten. Enten levert een sterke plant met meer power en groei­kracht plus een betere bestendig­heid tegen ziektes. Boven­dien bevordert enten de kwaliteit van de plant.

Verkoop

De jonge groenteplanten vinden hun weg naar de professionele kwekers in Nederland, België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Polen. De markt­benade­ring wordt recht­streeks vanuit Neder­land gedaan, wat inhoudt dat onze vertegen­woordigers zelf deze landen bezoeken.

.

GROENTEPLANTEN

KOMKOMMER

Meer weten

TOMAAT

Meer weten

AUBERGINE

Meer weten

PEPER

Meer weten

PAPRIKA

Meer weten

MELOEN

Meer weten

COURGETTE

Meer weten

SNACKER®

Meer weten
.

ONS ADRES

Plantenkwekerij Van der Lugt B.V.
Irisweg 1
2665 MS Bleiswijk
T. +31 (0)10 5033030
F. +31 (0)10 5221149
E. info@vanderlugt.com
KvK 24321457
BTW NL814319002B01


Bekijk onze locatie

Voor vragen zijn wij altijd te bereiken via bovenstaande gegevens en onderstaand contactformulier.