MASTERING

CONDITIONS


Planten­kwe­kerij Van der Lugt bv is sinds 1920 ge­spe­cia­li­seerd in de op­kweek en door­kweek van jon­ge groente­planten voor Neder­land­se en Euro­pe­se groen­te­kwekers en re­tai­lers. Vanuit een hyper­mo­dern bedrijf en op 120.000 m2 vloer be­heer­sen wij groei­con­di­ties via voort­du­ren­de kwa­li­teits­con­tro­les, trans­pa­ran­te data­ver­strek­king en in­zich­te­lijke processen.

120.000
m2
26
klimaatzones
64/128
intern/externe medewerkers
.

MISSIE & VISIEAccountability is ons kernwoord. In alle aspecten van ons bestaan geven wij tij­dig de voort­gangs­infor­matie die klan­ten in staat stelt te excel­leren met onze plan­ten. Wij gelo­ven in voor­spel­baar­heid, transpa­rantie en contro­leer­bare open­heid. Onze moder­ne proto­collen en syste­men helpen daarbij.

Zo blijven wij kop­lopers in het professio­neel opkwe­ken, enten, bewor­telen, door- en af­kwe­ken van uw plan­ten. Betrouw­baar­heid, inte­griteit, nuchter­heid en betrok­ken­heid zijn daar­bij cen­tra­le waarden.

Wij leveren planten met een optimale groei- of vrucht­potentie con­form heldere specifi­caties en verwach­tingen. Maat­werk dus. U weet wat u krijgt om vanuit uw eigen professie verder te handelen richting ‘n optimale opbrengst.


311.220
KWh opbrengst zonnepanelen per jaar
1.260
Zonnepanelen op VDL bedrijfsgebouwen
147.000
Ltrs waterzuivering/hergebruik per jaar

GROENTEPLANTEN

KOMKOMMER

Meer weten

TOMAAT

Meer weten

AUBERGINE

Meer weten

PEPER

Meer weten

PAPRIKA

Meer weten

MELOEN

Meer weten

COURGETTE

Meer weten

SNACKER®

Meer weten
.

ONS ADRES

Plantenkwekerij Van der Lugt B.V.
Irisweg 1
2665 MS Bleiswijk
T. +31 (0)10 5033030
F. +31 (0)10 5221149
E.
KvK 24374020
BTW NL814319002B01


Bekijk onze locatie